Official Site

Independence Cup - 1st Memorial of Sergiy Shystarev

Tournament schedule

Round 1 2020-08-25 14:00:00
Round 2 2020-08-26 09:00:00
Round 3 2020-08-27 09:00:00
Round 4 2020-08-27 14:00:00
Round 5 2020-08-28 09:00:00
Round 6 2020-08-29 09:00:00
Round 7 2020-08-29 14:00:00
Round 8 2020-08-30 14:00:00
Round 9 2020-08-31 09:00:00

Select round

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Round 9

White Black Result
Solodovnichenko, Yuri 2553 Matviishen, Viktor 2505 1/2-1/2
Kislinsky, Alexey 2452 Sivuk, Vitaly 2545 1/2-1/2
Shishkin, Vadim 2469 Roshka, Yevgeniy 2455 1/2-1/2
Skliarov, Viktor 2376 Vysochin, Spartak 2501 1/2-1/2
Malakhatko, Vadim 2488 Kornijchuk, Volodymyr 2121 1-0
Zubarev, Alexander 2430 Hryzlova, Sofiia 1940 1-0