Official Site

Kyiv Spring 2021

Tournament schedule

Round 1 2021-07-10 14:00:00
Round 2 2021-07-11 09:00:00
Round 3 2021-07-12 09:00:00
Round 4 2021-07-12 14:00:00
Round 5 2021-07-13 08:00:00
Round 6 2021-07-14 09:00:00
Round 7 2021-07-15 09:00:00
Round 8 2021-07-16 09:00:00
Round 9 2021-07-17 09:00:00

Live tournaments

Select round

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Round 7

White Black Result
Babiy Olga Sergeev Vladimir 1/2-1/2
Budnikov Oleg Laptii Nazar 0-1
Yurovskykh Oleksandr Malakhatko Vadim 1/2-1/2
Samunenkov Ihor Lutsko Artem 1/2-1/2
Mischuk Dmitry Bykovskiy Oleg 0-1
Galperin Platon Pavlov Sergey 1/2-1/2