Official Site

Kyiv Spring 2021

Tournament schedule

Round 1 2021-07-10 14:00:00
Round 2 2021-07-11 09:00:00
Round 3 2021-07-12 09:00:00
Round 4 2021-07-12 14:00:00
Round 5 2021-07-13 08:00:00
Round 6 2021-07-14 09:00:00
Round 7 2021-07-15 09:00:00
Round 8 2021-07-16 09:00:00
Round 9 2021-07-17 09:00:00

Live tournaments

Select round

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Round 2

White Black Result
Grineva Marianna Vysochin Spartak 0-1
Shkuta Igor Pavlov Sergey 0-1
Kabanov Anatolii Shishkin Vadim 1/2-1/2
Galperin Platon Sahin Hayrun Nisa 1-0
Malakhatko Vadim Podolskyi Mykhailo 1-0
Zubarev Alexander Homeniuk Ivan 1/2-1/2