Zymova Chortkivschyna 2020

Tournament schedule

Round 1 2020-12-07 09:00:00
Round 2 2020-12-07 14:00:00
Round 3 2020-12-08 08:00:00
Round 4 2020-12-08 13:30:00
Round 5 2020-12-09 08:00:00
Round 6 2020-12-09 13:30:00
Round 7 2020-12-10 08:00:00
Round 8 2020-12-10 13:30:00
Round 9 2020-12-11 08:00:00
Round 10 2020-12-11 13:30:00

Select round

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Round 10

White Black Result
Polishchuk Oleg Yaniuk Volodymyr 1-0
Vakulenko Oleksandr Hulka Valentyn 1/2-1/2
Medvedyk Volodymyr Lozynskyi Bohdan 0-1