Top Games

White Black Result
Sezdbekov, Ruslan Malynovskyi, Rostyslav 2174 1-0
Tulchynskyi, Feliks Sharshenbekov, Emir 0-1
Onufrienko, Vladislav Prydun, Andriy 0-1
Momunaliev, Ruslan Niezhentsev, Kyrylo 1-0
Berdnyk, Mariia 2289 Omurbekova, Diana 1-0
Zairbek Kyzy, Begimai Hryshchenko, Kamila 1-0
Sezdbekova, Aizhan Toroptseva, Yevheniia 0-1
Sovetbekova, Nurai Yeshchenko, Uliana 1/2-1/2
Petrenko, Maryna Momunkulova, Imannur 1/2-1/2
Yeshchenko, Uliana Sovetbekova, Nurai 0-1
Momunkulova, Imannur Petrenko, Maryna 1/2-1/2
Omurbekova, Diana Berdnyk, Mariia 2289 0-1
Malynovskyi, Rostyslav 2174 Sezdbekov, Ruslan 0-1
Kovalyshyn, Yuliana Makeeva, Bermet 0-1
Vakulenko, Oleksandr 2256 Orozbaev, Eldiar 1-0
Alekseenko, Yuliya Berdibaeva, Edisa 1-0
Zhakshylykov, Erzhan Sidletskyi, Ivan 1-0
Abdyjapar, Asyl Roshka, Yevgeniy 2455 0-1
Orozbaev, Eldiar Vakulenko, Oleksandr 2256 1/2-1/2
Makeeva, Bermet Kovalyshyn, Yuliana 1-0

Live tournaments